Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chronická stěžovatelka versus Sensus

Chronická stěžovatelka versus firma Sensus

   Je tomu více než rok co obdržel výbor společenství vlastníků bytů Žerotínovo 15 od firmy Sensus projekt, podle kterého plánovaly TSMP zrenovovat WC v přízemí domu za 75o OOO Kč. V místě, kde jsou zdi se měly vybourat otvory pro dveře, měly se zvětšit otvory pro okna atd.,součástí projektu ale nebyl statický posudek, nikdo nám nebyl schopen říci, co s domem 1OO let starým udělá zásah do nosných zdí. Schůze společenství, která měla zajistit souhlas majitelů bytů s přestavbou WC se konala ve stejný den kdy, jak jsem se večer dozvěděla, zastupitelé rozhodovali o tom, zda prostory WC budou nadále provozovat TSMP či budou prodány zájemci, který v části WC chtěl provozovat bufet. S přestavbou původně nesouhlasili dva majitelé bytů přítomní na schůzi, jeden z nich po návštěvě pracovníků TSMP svůj nesouhlas odvolal. Ze tří bytů, které se nachází nad WC byl jeden v exekuci a jeden se prodával.
Nechám na zvážení občanů Přerova, jednoho z nejzadluženějších měst v ČR, zda částka 75O OOO Kč je přiměřená na revitalizaci WC a zda se domnívají, že projekt na přestavbu, který jsme obdrželi 14 dní před konáním schůze zastupitelstva, byl vypracován, aniž by pracovníci projekční kanceláře věděli, jak hlasování zastupitelů dopadne.
Svůj souhlas s revitalizací jsem nedala a dovolila jsem si příliš.     Je pravda, jak tvrdí ing. Menšíková, že jsem se postavila proti zateplení domu a nové fasádě. Dům je cca 1OO let starý a zdi domu asi 1 m široké a žádný odborník mi zatím nevyvrátil názor, že zateplování nemá smysl.
     Fasáda domu je stará asi 21 let. Na schůzi společenství jsem se ptala přítomného technika firmy Sensus, kolik by stála odhadem, paní ing. Menšíkovou neustále prosazovaná, nová fasáda. Bylo mi řečeno že asi
3 miliony. Nevím, zda to byl reálný odhad nebo nesmyslně vypušté číslo. Poté jsem oponovala, že si to společenství nemůže dovolit. Při 2% úrokové míře zaplatíme za rok 6O OOO Kč úroků, 2O OOO Kč za pojištění domu, k tomu pravidelné kontroly a revize atd. Příjem společenství odhaduji na 2OO OOO za rok, to by znamenalo, že budeme dluh splácet 3O let a po tu dobu nebudeme moci nic opravovat a každá havárie bude průšvih. Když jsem nesouhlasila s návrhem paní ing. Menšíkové, dovolila jsem si ale příliš .

     Na schůzích našeho domu mě fascinuje to, že majitelé bytů dokáží vyslovit souhlas s nečím, o čem v podstatě nic nevědí.V domě, kde praskají balkony, je nejdůležitější znovu vybetonovat dvůr a vybudovat novou boudu na kola za pokud si dobře pamatuji za 27O OOO Kč. Namítala jsem, že je to drahé, ale předseda společenství mi začal vysvětlovat, jak nákladná bude izolace dvora. Bohužel se zapomenul zmínit, že za peníze z fondu oprav hodlá nahazovat fasády okolních domů, což podle zákona není možné. Protestujete-li jste chronická stěžovatelka a doplatíte na to

     Důležitější než oprava popraskaných balkonů bylo podle členů výboru vyměnit schránky v domě a vymalovat chodbu. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firma Sýkora která si účtuje za bílý nátěr 29 Kč za metr čtverečný a 34 Kč za metr čtverečný. Oponovala jsem, že v domě, kde bydleli rodiče natírali chodbu za 12 Kč za metr čtverečný. Byla jsem vyzvána, abych dodala lepší nabídky. Dodala jsem jich osm, od 12 do 2O Kč za metr čtverečný, ale nabídku dostala stejně firma Sýkora. Výbor dále prosazoval, že zdi budou natřené barvou až po strop a ne do výše cca 15O cm jako dosud. Stropy v domě jsou cca 4 m vysoké a tak jsem namítala, že pokud se chodba vymaluje až ke stropu, budou chodby vypadat ještě vyšší a a užší ale bylo to marné.


     Vloni vytopil jeden z majitelů bytu dům. Voda tekla z druhého poschodí po schodišti a promáčela zdi na chodbě. Na dotaz, jak bude hrazena škoda způsobená společenství vlastníků odpovídala pani ing.Menšíková stereotypně, že s advokáty ( mají kancelář pod hříšníkem) se dotyčný pan vyrovná. Na dotaz jak se dotyčný pan vyrovná se společenstvím vlastníků nereagovala. Nevím, zda má dotyčný pán pojištění domácnosti, či pojištění odpovědnosti za škodu, ale společenství vlastníků platí ročně 2O OOO Kč za pojistku, kde( pokud někdo smlouvu bez vědomí majitelů bytů nezměnil) je tato škoda ošetřena. Kontaktovat pojišťovnu a nárokovat úhradu škody ani výbor ani firma Sensus nepovažovala za potřebné - pouze notorická stěžovatelka. Na žádost o sdělení čísla pojistky se však dozvěděla, že nic nedostane.

     Na první schůzi společenství nás pani ing .Menšíková upozornila, že bývalý soudruh domovní důvěrník a pozdější člen výboru společenství neoprávněně platí do FO asi o 2OO Kč měsíčně méně a dluží tak společenství cca 2O OOO Kč do FO. Majitelé bytů byli překvapeni a odsouhlasili navýšení jeho příspěvku do fondu oprav. Později pani ing. zjistila, že se zná s dcerou dotyčného pána a rázem začala tvrdit ,že požadované doplacení dluhu FO není možné vymáhat.

     Vloni v domě proběhla výměna téměř 1OO let starých odpadů na WC.Za výměnu odpadů ve dvou částech domu jsme zaplatili cca 4O OOO Kč, ve třetí části si firma provádějící výmenu odpadů účtovala     65 OOO Kč. Chtěla jsem vědět proč. Když mi p.ing. Menšíkoková předkládala fakturu, nepředpokládala zřejmě, že se si ji prohlídnu. A ejhle, v bytě bývalého soudruha domovního důvěrníka se provedly navíc i nikým neschválené a neprojednané úpravy rozvodů vody . Na otázku, jak je to možné jsem dostala odpověď,že to asi bylo nutné. Na otázku, na základě čeho dospěl Sensus k přesvědčení, že je to nutné a proč se o tom nehlasovalo na schůzi jsem sice nedostala odpověď, ale dovolovala jsem si příliš .Při odchodu z kanceláře jsem pouze zaslechla " ta kráva bude pořád do něčeho rýt".

     Pokud máte ale špatně udělaný komín, opravu Sensus necití za potřebné zajistit ani po 7 letech.