Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání s představiteli města

Jednání s představiteli města Přerova

Pan primátor i pan náměstek tvrdí, že pan Čechák je skvělý ředitel DmsP a to přesto, že:

1.      DsmP garantovala pravidelné placení pojištění domu. Náš dům nechala 9 měsíců nepojištěný a majitele bytů o nezaplacení pojistky neinformovala

     Posléze předseda společenství uzavřel novou pojistku, která pro dům uprostřed města zahrnovala pojištění proti pádu laviny, pádu stromů, kamení, letadla atd. ale dům kolem kterého tekla v roce 1997 řeka hluboká více než 2 m proti škodám způsobených povodní nepojistili. Schválení nové pojistky majiteli bytů nepovažovali DsmP ani výbor za nutné. Město je asi 20% majitelem domu. Když se zeptáte představitelů města na názor na smysluplnost takovéto pojistky, zdělí vám, že město má svůj majetek pojištěn jinou pojistkou. Že DsmP nezajistila to, co členům společenství vlastníků garantovala a za co dostala zaplaceno, a že nebyly dodrženy stanovy společenství při uzavírání nové pojistky podle nich není na závadu

2.     Na členské schůzi v roce 2001 bylo schváleno, že výbor může bez schválení členy společenství provést akci do výše 5 000 Kč od roku 2005 do výše 10 000 Kč. Běžně DsmP proplácela faktury za společenstvím  neschválené a neprojednané akce až do výše 93 099 Kč. Na dotaz, jak je to možné, pan ředitel odpovídal " výbor dal pokyn" A tak jsme  po necelých 4 letech malovali chodbu, i když voda tekla po zdi z prasklého odpadu, natírali zábradlí ke kterému si pan předseda a další členové řetězem zamykají kola, natírali plynové rozvody, které se měly vyměnit, za zabudování vodoměrů v 11 bytech jsme zaplatili 93 099 Kč - akce nikým neschválené a společenstvím neprojednané a přesto DsmP proplacené atd. Na dotaz, jak faktury mohli být proplaceny, pan ředitel DsmP stereotypně odpovídá " výbor dal pokyn"

     Chcete-li vedět, co bylo vykonáno za např 13 625, a co obnáší položka fond oprav za 11 000 Kč pan Čechák vám sdělí, že četl ve věstníku, že vám nic ukazovat nemusí a pan předseda společenství vám sdělí vyliž si .......krávo a to přesto, že ve stanovách společenství stojí, že každý má do účetnictví právo nahlížet a pořizovat si kopie nikdy se nedovíte, co bylo vlastně za peníze společenství uděláno.

3.   DsmP garantovala pravidelné provádění revizí a prohlídek a odstraňování závad. Oznámíte-li, že nesvítí na chodbě světlo, elektrikář se do domu dostaví po 6 týdnech, upozorníte-li techničky na nevyhovující stav komínů - které jsou společným majetkem, dozvíte se, že je to nezajímá a majitelé bytů jsou nuceni používat životu nebezpečné komíny dál. Každý rok se řešil problém mezi obrovským rozdílen ve spotřebě vody v bytech a na patě domu. Pan Čechák doporučoval přebudování vedení vody k veřejnému WC, zabudování dalších vodoměrů atd. Při přechodu k jinému správci domu se ale zjistilo, že obchody vlastněné městem i někteří majitelé bytů mají vodoměry až 6 let neplatné. Přesto je DsmP skvěle řízené organizace dle představitelů města.

4.    Požádáte-li na schůzi o pořízení zápisu, odbornice technička z DsmP  vám sdělí, že chcete-li mít zápis, máte si ho udělat sama, protože to nikdo za vás dělat nebude ( ani placený pan předseda společenství) ve stanovách společenství sice stojí, že povinností výboru je z každé schůze pořizovat zápis ale nikdo po něm nemůže chtít, stejně jako po DsmP, aby za pravidelný plat odvedlo i nějakou práci.

5.    Upozorníte-li na vodu tekoucí po fasádě domu a ničící omítku, techničky hlasují proti výměně okapu - dle pana Čecháka s většinou společenství ( ve stanovách společenství stojí, že každý, kdo se dozví o okolnosti poškozující společný majetek je povinen neprodleně učinit vše, aby příčinu odstranil) A tak " odbornice techničky " klidně přihlíží na ničení fasády za miliony, vodou vytékající z vadného okapu, jehož výměna stála po třech letech 7 500 Kč. Znalost zákonů a stanov společenství přece po odbornicích DsmP ani po placeném předsedovi společenství nelze požadovat a ničení fasády domu je zřejmě v zájmu města, protože pan ředitel na schůzi společenství několikrát tvrdil, že hájí a bude hájit zájmy města