Jdi na obsah Jdi na menu
 


Perlička stanov

Již v minulosti jsem přišla na podvody v hospodaření společenství a proto i když  paragraf 1179 NOZ říká, že každý vlastník jednotky má právo nahlížet do účetnictví, uzavřených smluv a všech jiných dokladů o hospodaření SVJ, které mu to nemůže odepřít ve stanovách najdeme:

 

V případě

    1. , že člen společenství vlastníků chce uplatnit své právo a nahlédnout a seznámit se s listinami uvedenými v čl. IX odst. 1 stanov, bude nahlížení realizováno po předchozí domluvě s výborem společenství. V souvislosti s výkonem práva nahlížet do dokumentů podle čl. IX. odst. 1 stanov nemá člen společenství požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice, ani právo pořizovat si jejich fotokopie. V případě, že bude člen společenství vyžadovat nahlížení do dokumentů dle čl. IX. odst. 1 písm. g) a h) častěji než 2 krát ročně je povinen uhradit společenství zvýšené náklady na zajištění tohoto práva ve výši 50,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou bude nahlížení do dokumentů trvat. V případě, že bude člen společenství vyžadovat nahlížení do dokumentů dle čl. IX. odst. 1 písm. f) častěji než 1 krát pro každé shromáždění je povinen uhradit společenství zvýšené náklady na zajištění tohoto práva ve výši 50,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou bude nahlížení do dokumentů trvat.