Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč lidé přichází o žívot kvůli komínům

Proč lidé přicházejí o život kvůli komínům

      Ochrana života podle fa. Sensus

    Bydlím v bytě v osobním vlastnictví v Přerově. Správu domu do února 2011 zajišťovala pro společenství vlastníků bytů Domovní správa města Přerova a od té doby firma Sensus.
     V bytě topím plynovými kamny. Koncem roku 2009 jsem se rozhodla vyměnit některá topidla v bytě za nová. Požádala jsem firmu, která zakázku realizovala, aby správnost napojení plynospotřebičů do komína zkontrolovali kominíci ( ve sdělovacích prostředcích v té době informovali o několika úmrtích následkem špatného stavu komínů či zapojení spotřebiče na komín). Kominíci mi sdělili, že podle zákonů z r. 2009 nové spotřebiče připojeny být mohou, ale od 1.1.2010 se předpisy pro kominíky mění a např. kontrola spalinových cest bude muset být prováděna každý rok. Dále mě upozornili, že stav komínů v domě je velmi špatný. Oponovala jsem, že ve vyúčtování za služby na konci roku pravidelně nacházím kominické služby, nikdy se však nestalo, že by nás DSMP, či samotný kominík upozornili na nevyhovující stav komínů. Když se ale kominíci dozvěděli, že minimálně 15 let byly prováděny „ kontroly komínů “, aniž kominík vstoupil do bytů, nestačili se divit.
     Poté následoval rok, kdy jsem se snažila prosadit nové vyvložkování komínů v domě. ( společenství vlastníků nemělo výbor ). Psala jsem dopisy řediteli DSMP   p. Čechákovi, "otravovala" techničky DSMP ( ta, která měla na starosti náš dům mě vyzvala, „ abych přestala otravovat, protože jestli se někdo v bytě otráví, tak Horáčka stejně zavřou “ tj. kominíka, který prováděl kontroly komínů ), psala panu, primátorovi, místostarostovi ( město mělo 20 % podíl ve společenství vlastníků bytů ).            

      Když jsem navštívila pana místostarostu Zacha , tak se nejdříve zajímal o to, kdo převzal správu domu po DSMP a pak  komu patří firma Sensus . Když mu druhý muž v místnosti sdělil, že dceři TOHO  však víš, tak pan Zacha pochopil, že nic nebude řešit a  dozvěděla jsem se, že pan Horáček v domě nedělal kontroly ,ale prohlídky, jaký je mezi tím rozdíl mi neřekl a nebylo mi ani vysvětleno, proč se dělal pan Horáček prohlídky komínů, když při nich  špatný stav komínů neodhalil) .

     Nakonec se mi podařilo prosadit, že koncem srpna 2010 navštívil pan kominík Horáček dům, tentokrát vstoupil i do bytů a zjistil, že víc než čtvrtina bytů má špatný komín a že komíny nejsou v pořádku, hrozil odpojením kotlů či topidel (jeden z hříšníků prováděl inovaci vytápění v bytě  v roce 2005, další majitelka bytu ještě dřív, v mém případě mi majitel plynařské firmy sdělil, že podle kominíků je v mém bytě určitě vše v pořádku a že se Horáček mstí za to, že mu v minulosti „vyfoukli zakázku“)
     Na schůzi společenství vlastníků bytů 13.10.2010 pan Horáček nabídl, že nově vyvložkuje komíny v domě za 300 000 Kč a zakázku dostal. DSMP však s ním uzavírala postupně, bez vědomí majitelů bytů, další a další smlouvy, až se cena zakázky vyšplhala na cca 412 000 Kč. Později nárokoval dalších 50 000 Kč na výstavbu lávky, na střeše, protože k některým komínům se nelze dostat. ( Jak zde prováděl prohlídky je záhadou) . Na výhrady společenství, reagovala DSMP tak, že společenství vlastníků bytů podala ke konci února 2011 výpověď ze služeb. Po nich převzala péči o dům fa. Sensus.
     S vložkováním komínů začal pan Horáček v listopadu 2010  v bytech, kde závady nenašel. Den pracoval u nás v domě, pak se na několik dní přesunul na jiné místo, pak v práci pokračoval atd., takže nové vyvložkování komínů v našem domě trvalo do dubna 2011.
     Ve svých dopisech firmě  Sensus ,poté co převzala správu domu, jsem žádala, ještě před jarním dokončením práce, aby vzhledem k předchozím zkušenostem s prací pana Horáčka, práci dokončil někdo jiný, později jsem chtěla, aby odvedenou práci po něm, alespoň někdo zkontroloval, vše ale bylo marné
     Na podzim roku 2011, při špatném počasí začal v kamnech v mém bytě s nově vyvložkovaným komínem uhasínat oheň, plynaři na topidle nenašli žádnou závadu ale sdělili mi, že mám špatně udělaný komín, žádala jsem proto Sensus o kontrolu komínu. Paní ing .Menšíková z mi řekla, že jí to nezajímá , že pan Horáček je veden cechem kominíků jako revizní technik a podle jeho revizní zprávy z 29.4.2011, kterou jsem i já obdržela, se píše „Spalinová cesta je provedena v souladu s ČSN 73 4201 číslo jednací 1008-5/2011 a komín je tedy v pořádku.
     Sensus ve své nabídce služeb garantuje pravidelné provádění všech revizních prohlídek a kontrol. I když kontroly komínů mají probíhat každý rok, kontrola komínů v domě byla provedena až po téměř třech letech 16.12. 2013 ( dva kominíci se zdrželi v bytě asi 10 minut, výhodná cena za kontrolu 2 komínů v bytě byla  1580 Kč a i když jsou komíny společným vlastnictví společenství, a údržba a opravy společných částí domu se platí z FO, částku jsem musela zaplatit já )            

     Revizní zpráva kominíků ze dne 16.12.2O13 říká :" Sklon napojení sopouchu neodpovídá tahu spalin".  ZÁVADU JE NUTNÉ ODSTRANIT. Přestože podle stanov společenství, zjistí - li člen společenství závadu na společných částech domu má ji neprodleně ohlásit správci a ten ji má neprodleně odstranit, a  i když jsou komíny společným vlastnictvím společenství paní, ing. Menšíková a teda firma Sensus se odmítla problémem zabývat . Nutno říci, že jsem nebyla v domě jediná u koho komín nevyhovoval ČSN.

      Ani v dalším období si fa Sesus nedělala těžkou hlavu s předpisy a zákony a další kontrola komínů proběhla až 27.4.2015  a  revizní zpráva ze dne 1.5.2O15 říká " Nevyhovující sklon kouřovodu od spotřebiče -  kouřovod v průchodu stěnou ve směru spotřebič - komín klesá. Uvedená závada je v rozporu s ustanovením ČSN 7342O1:2O1O článek 7:1:2" ZÁVADY JE NUTNÉ ODSTRANIT DO 1.1o. 2O15 – revizní zprávu vyhotovil předseda cechu kominíků ČR  ing. Schön, podle svých slov, dobrý přítel pana Horáčka.

     Až do poloviny října 2015 se nic nedělo, teprve poté mi pani ing. Menšíková sdělila, že komín přijde opravit zedník. Ptala jsem se, jak může špatně vyvložkovaný komín - dílo kominíka, revizního technika, opravit zedník, vysvětlení jsem ale nedostala.
     Pan zedník se snažil, ale zkonstatoval, že do vložky komína o kousek výš ústí odvod spalin z topidla ve vedlejším pokoji a moc se s tím dělat nedá. Nevím jaké změny provedl s vložkou komína ale vyboural díru do zdi a pak ,aby se mu podařilo připojit odvod spalin z plynového topidla, na komín, posunul topidlo asi o 30 cm do středu pokoje, přirazil ho ke zdi tak, že se odtah spalin opírá o zeď , trochu odtah splodin prohnul a konec odvodu spalin přizdil tak, že ho již nelze ze zdi vytáhnout a zkontrolovat zda vložka komína vede nadále dolů, nebo je konečně nasměřovaná nahoru. 
     Když sem byla požádat Sensus o kontrolu, zda komín je již uveden do souladu s ČSN, bylo mi řečeno, že revize komínů v domě již letos proběhla a pokud chci vědět, zda komín  je „ po opravě „ v pořádku, mám si revizi a případnou opravu zaplatit sama ( komín je společným vlastnictvím společenství) a písemnou žádost o provedení kontroly komínů  odmítla pani ing. Menšíková převzít a dozvěděla jsem se, že i když firmě za podivné služby zaplatím za rok téměř 1900 Kč, nemá na mě náladu a nebude se se mnou bavit, protože si pořád něco vymýšlím.
   

      Kladu si otázku, zda jsem nenormální já, či chování pracovníků  firmy Sensus a její představitelky ing. Menšíkové.
     Je normální, že opravu nepovedené práce, která byla provedena pod dohledem  fy. Sensus mám zaplatit já a náhrada není vymáhána po tom, kdo ji odbyl ?
     Je normální, aby špatně vyvložkovaný komín po kominíkovi revizním technikovi opravoval zedník, který údajně není vyučeným zedníkem a výsledkem práce je, že do komína se nelze podívat a zkontrolovat, zda špatné vyvložkování komína bylo napraveno a závada byla odstraněna.
     Je normální, abych kontrolu toho, zda se zedníkovi podařilo v komíně odstranit chyby kominíka platila já, když komín je společným vlastnictvím společenství?
     Poté, co pan zedník přemístil kamna na jiné místo, mi sdělil, že z kamen asi uniká plyn. Jenže kamna kontrolovali v červnu plynaři a vše bylo v pořádku, ani kominíci, kteří se pohybovali v září kolem kamen nic necítili.

     Domnívám se, že příčinou případného počátku úniku plynu bylo přesouvání topidla z místa na místo a snaha napasovat odvod spalin mezi kamna a komín.
    

      Zajímalo by mě, co říkají odborníci na umístění odvodu spalin v pokoji, který se po celé délce dotýká zdi a odvodu spalin z topidla v koupelně, který se opírá o rozvod plynu.

     V domě prarodičů se topilo kamny a vím, že odvody spalin se musí instalovat tak, že postupně části odvodu spalin o menším průměru musí ústit do částí o větším průměru, aby nemohlo dojít k úniku spalin. Nevím, zda stejná pravidla platí i pro plynové spotřebiče, ale klempíř pan Jakubec odvody spalin v mém bytě udělal přesně opačně t.j horní menší díl zasouval do většího spodního, s volným prostorem kolem jednotlivých dílů si hlavu nelámal.

    Ráda bych věděla, jak se cech kominíků postaví k tomu, že výsledkem práce kominíka, revizního technika jsou komíny nevyhovující ČSN, zvláště je- li jejím představitelem kamarád pana Horáčka. Zajímalo by mě, jak to, že revizní technik pan Horáček nevěděl, že komín není udělán v souladu s ČSN, když plynař věděli, že komín není udělán dobře.

 

      A ještě perličky, ve  zprávě o kontrole a čištění spalinové cesty z 1.5. 2014 pan ing. Schön uvádí, že kontrolou hlásičem úniku spalin nebyl při provozu spotřebičů zjištěn únik spalin do obytných prostor. Při kontrole komínů u nás v bytě  žádný spotřebič nezprovoznil.

     A další - na schůzi 13.10.2010 jsem žádala, aby na vyvložkování komínů v našem domě byla vypsána výběrová soutěž, vzhledem k ceně zakázky.  Schůze společenství se konala ve středu večer. V pondělí 18.10. 2010 DSMP podepsala smlouvu s vítězem výběrového řízení panem Horáčkem , tj, délka výběrového řízení byla dva pracovní dny. Jediný konkurenční návrh pocházel od ing. Schöna a ten dokázal vyčíslit náklady na  nové vyvložkování komínů v domě, aniž by dům navštívil .

      V návrhu smlouvy DSMP s panem Horáčkem se píše, že nové odvody spalin mezi spotřebičem a komínem si bude každý majitel bytu hradit sám, protože jsou soukromým majetkem majitele bytu.To nevadilo Sensusu, aby je uhradil z fondu oprav . A znova zaplatil i za odvody spalin v mém bytě i když byly instalovány 17.12.2009 a v době nového vložkování komínů byly používány asi dva měsíce.

      Asi jedinou možností, jak zajistit, aby komín byl dán do pořádku, je  zaplatit si opravu sama. Komín je ale společným vlastnictvím majitelů bytů, a do FO přispívám ročně částkou 18 000 Kč a  jsem důchodkyně, tudíž nemám peníze na rozdávání

A zákony a předpisy si firma Sensus hlavu neláme

Fotografie viz galerie